Rayat Shikshan Sanstha – Satara

BOARD OF DIRECTORS

Hon’ble :Shri. Sharadrao Pawar (M.P.) President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Mrs. Jayshree Anant Rao Chougule Vice President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri. Arun Punjaji Kadu (Patil) Vice President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri P.J. Patil Vice President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Adv. Ram Janardhan Kandage Vice President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri. Mahendra Subarao Lad Vice President Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri Chandrakant Narayan Dalvi Chairman Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Adv. Bhagirath Nivritti Shinde Vice Chairman Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri Anil Appasaheb Patil Organizer Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri. Vikas Vishwasrao Deshmukh Secretary Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Principal Dnyandev Kundlik Mhaske Joint Secretary Higher Education Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri. Bandu Narayan Pawar Joint Secretary Secondary Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Principal Dr Shivling Gangadhar Mendkule Auditor Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble M.L.A Balaram Patil Chairman Advisory Board Rayat Shikshan Sanstha, Raigad Div, Kamothe, Panvel
Hon’ble Ramsheth Thakur (Ex. M.P) Member Managing Council Rayat Shikshan Sanstha, Satara
Hon’ble Shri. Prashant Thakur(M.L.A) Chairman School Committee Loknete Ramsheth Thakur Public School & Jr.College, Kamothe
Hon’ble Shri. Rohidas Thakur Inspector Rayat Shikshan Sanstha, Raigadh Div, Kamothe, Panvel
Hon’ble Shri.Shahji Phadtare Asst.Inspector Rayat Shikshan Sanstha, Raigadh Div, Kamothe, Panvel